De Oplossing

Schone olie maken van plastic afval

Het omzetten van plastics naar schone, koolstofarme en zwavelvrije olie is niet nieuw. Dit proces heet pyrolyse en er wordt al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw mee geëxperimenteerd. Het probleem met deze eerdere pyrolyse systemen was dat ze zeer milieu vervuilend en niet rendabel waren.

Desondanks heeft de ontwikkeling van pyrolyse-technologieën de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt. Inmiddels zijn er verschillende, kleine en grote, pyrolyse systemen op de markt (waarvan vele echter nog in ontwikkeling) die volcontinu draaien, zeer rendabel zijn en die bovendien geen schadelijke stoffen uitstoten.

De Europese Unie ziet ook dat er nu echt iets gedaan moet worden aan het plastic afvalprobleem, zeker nu landen als China, sinds januari 2018, ons plastic afval niet meer willen importeren. Mede daarom heeft de EU eind 2018 nieuwe regelgeving aangenomen die stelt dat oliemaatschappijen, vanaf 2021, minimaal 1,5% van deze Advanced Biofuel moeten toevoegen aan reguliere brandstoffen. In 2030 moet dit minimaal 10% zijn. (ref.)