Plastic Crisis

Ruim 6 biljoen kilo plastic afval

Wereldwijd is er een onvoorstelbare hoeveelheid plastic afval, naar schatting ligt er meer dan 6,3 biljoen kilo op de aarde.

Jaarlijks komt er alleen al zo’n 8 miljard kilo in de oceaan bij. We kennen inmiddels allemaal de schokkende beelden van de plastic eilanden in de oceaan, rivieren waar plastic stroomt i.p.v. water, stranden die overspoeld worden door plastic en niet te vergeten, het enorme leed dat het bij dieren veroorzaakt. Het plastic afvalprobleem is echt gigantisch. (ref.)

Gelukkig zijn steeds meer mensen zich ervan bewust dat er iets aan dit probleem gedaan moet worden. Steeds meer en meer ontstaan er initiatieven om plastic afval op te ruimen en te voorkomen dat er nieuw plastic afval bijkomt. Dit is fantastisch, maar wat doen we met al dat plastic afval dat ‘opgeruimd’ wordt?  Recyclen? Helaas wordt slechts 9% van al het plastic gerecycled. De rest eindigt op een vuilstort of het wordt verbrand en zo wordt het probleem continu verplaatst.