Eerste kartrace op plastic afval

In het weekend van 14 september organiseerde Sepco Industries samen met met investeerder Cloud Horizon, de eerste kartwedstrijd op pyrolyse olie. Je zou kunnen zeggen dat de karts raceten op plastic afval, want daar is deze pyrolyse olie van gemaakt.

De kartwedstrijd was onderdeel van een groot event van Cloud Horizon in Bangkok. De pyrolyse olie die gebruikt werd, was afkomstig uit één van de PolyPetrons die door Cloud Horizon gerealiseerd is. Wil jij als particulier ook bij dragen aan het realiseren van nog meer PolyPetrons? Dat kan, meer hierover lees je hier.

Sepco Industries levert machines die per dag 20.000 kilo plastic afval kunnen omzetten naar 15.000 liter, koolstofarme olie met een ultra laag zwavel gehalte. Sepco Industries ontwikkeld en bouwt deze machine al sinds 2003. Het productie proces is milieuvriendelijk en alle ‘afvalstoffen’ worden hergebruik om de reactor te verwarmen. Dus geen innovatie of pilot project, maar een turn-key oplossing die binnen 6 maanden operationeel kan zijn.

Wil je als investeerder, bedrijf of overheid meer weten over deze turn-key oplossing om het plastic afval probleem op een zeer winstgevende manier op te lossen? Neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar op 085 – 06 56 276, maar u kunt ook gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

* indicates required

In 3 maanden bijna 1,5 miljoen kg plastic afval opgeruimd

Op 10 juni is de eerste commerciële PolyPetron van Sepco Industries, de machine die per dag 20.000 kg plastic afval kan omzetten naar 15.000 liter schone olie, in Thailand operationeel gegaan. Sindsdien is er al 1,46 miljoen kg plastic afval opgeruimd en omgezet in 945.000 liter schone koolstofarme olie met een ultralaag zwavelgehalte.

De eerste twee weken van de productie zijn gebruikt om het proces in te regelen en is er ‘slechts’ 13.000 kg plastic afval per dag verwerkt. Inmiddels draait de PolyPetron Gen.5 op volle toeren en verwerkt hij 20.000 kg plastic afval per dag en zet dit om in 15.000 liter schone koolstofarme olie met een zwavelgehalte van slecht 0,03%.

Er is nog meer goed nieuws, want op dit moment wordt door Sepco Industries de laatste hand gelegd aan de bouw van een tweede PolyPetron op de Sa Kaeo Waste Management Facility in Thailand. Samen ruimen deze machines, als ze op volle kracht draaien, 1,2 miljoen kilo plastic afval op per maand! Uiteraard zijn we naast het realiseren van PolyPetrons in Thailand, ook hard aan het werk om hier in Europa, in Nederland en elders in de wereld, een aantal PolyPetrons te realiseren. Binnenkort meer hierover.

Thema’s als duurzaamheid, circulaire economie en milieu staan bij veel provincies, gemeenten, bedrijven en investeerders gelukkig steeds hoger op de agenda. Daarom zou het fantastisch zijn als Sepco Industries in samenwerking met deze partijen één of meerdere PolyPetrons in Nederland zou kunnen realiseren. Liefst natuurlijk op korte termijn. Want hoe meer PolyPetrons, hoe meer plastic afval we kunnen opruimen.

Wil jij meehelpen dit te realiseren of heb je connecties die dit mogelijk kunnen maken? Laat dan een bericht achter of neem dan contact met ons op via 085 – 06 56 276.

* indicates required

pyrolyse oil, plastic oil, plastic waste to oil, plastic waste

Aanpakken plastic afvalprobleem door Sepco Industries sneller en beter dan verwacht

Zoals je inmiddels weet timmert Sepco industries hard aan de weg om het plastic afval probleem aan te pakken door er schone olie van te maken.

De ontwikkelingen gaan veel sneller en beter dan verwacht en de koers die Sepco Industries heeft gekozen is een enorm succes. Zo is de verwachting is dat Sepco Industries voor het eind van het jaar de grootste producent van pyrolyse olie, olie uit plastic afval, zal zijn. En staan oliemaatschappijen nu al in de rij om deze olie van ons af te nemen.

Hieronder een door ons geïnitieerde video update met Jay Saloranta, Director of Business Development, met een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen periode.

Wij zijn heel enthousiast over deze nieuwe ontwikkelingen en hopen dat u (particulier, investeerder, bedrijf of overheid) hierdoor ook geïnspireerd bent geraakt om ook een steen(tje) bij te dragen aan het daadwerkelijk oplossen van het plastic afvalprobleem. Meer hierover.

Sepco Industries levert machines die per dag 20.000 kilo plastic afval kunnen omzetten naar 15.000, koolstofarme olie met een ultra laag zwavel gehalte. Sepco Industries ontwikkeld en bouwt deze machine al sinds 2003. Het productie proces is milieuvriendelijk en alle ‘afvalstoffen’ worden hergebruik om de reactor te verwarmen. Dus geen innovatie of pilot project, maar een turn-key oplossing die binnen 6 maanden operationeel kan zijn.

Wilt u meer weten over deze turn-key oplossing om het plastic afval probleem op een zeer winstgevende manier op te lossen? Neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar op 085 – 06 56 276, maar u kunt ook gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

* indicates required

Eerste commerciële Plastic naar Olie machine (PolyPetron) operationeel

In deze post brengen wij groot nieuws. Namelijk de ingebruikname van de eerste commerciële Polypetron™ Gen.5 in Sa Kaew, Thailand.

Deze eerste commerciële PolyPetron draait inmiddels op volle capaciteit en produceert maar liefst 18.000 liter super schone, koolstofarme brandstof (Advanced BioFuel) per dag.

Er is nog meer goed nieuws, want na enkele verbeteringen aan het productieproces is het zwavelgehalte in de geproduceerde brandstof, niet meetbaar.

Het bijzondere aan deze PolyPetron is dat hij geheel gefinancierd is door particulieren die via investeerder Cloud Horizon pakketten hebben gekocht. Wij vinden het geweldig dat deze particulieren niet hebben gewacht tot de overheid het plasticafvalprobleem aanpakt, maar zelf hun verantwoordelijkheid hebben genomen en in actie zijn komen. Fantastisch!

De komende tijd volgt er nog veel meer nieuws, want er worden nog minstens 49 PolyPetrons in Thailand gebouwd. Samen zijn deze 50 Polypetrons goed voor het opruimen van 330 miljoen kilo plastic afval per jaar. Sepco Industries bouwt deze PolyPetrons te bouwen naast vuilstortplaatsen zodat er voldoenden plastic grondstof voorhanden is en de aanvoerlijnen kort zijn.

Wij zijn superblij met al deze nieuwe ontwikkelingen en hopen dat u (particulier, investeerder, bedrijf of overheid) hierdoor ook geïnspireerd bent geraakt om ook een steen(tje) bij te dragen aan het daadwerkelijk oplossen van het plastic afvalprobleem. Meer hierover.

Sepco Industries levert machines die per dag 20.000 kilo plastic afval kunnen omzetten naar 15.000 liter, koolstofarme olie met een ultra laag zwavel gehalte. Sepco Industries ontwikkeld en bouwt deze machine al sinds 2003. Het productie proces is milieuvriendelijk en alle ‘afvalstoffen’ worden hergebruik om de reactor te verwarmen. Dus geen innovatie of pilot project, maar een turn-key oplossing die binnen 6 maanden operationeel kan zijn.

Wilt u meer weten over deze turn-key oplossing om het plastic afval probleem op een zeer winstgevende manier op te lossen? Neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar op 085 – 06 56 276, maar u kunt ook gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

* indicates required

DUURZAAM, MAATSCHAPPELIJK en ZEER WINSTGEVEND ONDERNEMEN

Bijna ieder bedrijf is bezig met Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Recycling, fair-trade producten, elektrisch rijden, CO2-neutraal produceren, biobased materialen zijn zomaar een aantal voorbeelden die hier tegenwoordig heel normaal zijn. Dat is wel eens anders geweest en helaas is dat nog niet overal op onze mooie aarde zo.

Ruim 6 biljoen kilo plastic afval

Ondanks dat we met z’n allen veel aandacht besteden aan duurzaamheid en minder vervuilen, wordt er helaas weinig aandacht besteed aan het opruimen van de ‘troep’ de we de afgelopen jaren gemaakt hebben. Neem bijvoorbeeld het plastic afval, ruim 6,3 biljoen kilo ligt er wereldwijd en jaarlijks komt er alleen al in de oceaan, zo’n 8 miljard kilo bij. (ref.

Waarom is er eigenlijk zoveel plastic afval? Omdat we met meer dan 7 miljard mensen heel veel plastic gebruiken? Zeker waar, maar vooral omdat plastic recyclen duurder is dan nieuw plastic maken. Maar wat zou je kunnen doen met 6,3 biljoen kilo gratis grondstof dat niemand wil hebben? Sterker nog, je krijgt betaald als je het wel wilt hebben. Ligt hier een kans? En zo ja, welke?

De oplossing voor het plastic afvalprobleem is een machine die, per dag, 20.000 kilo plastic afval kan omzetten naar 15.000 – 18.000 liter Avanced Biofuel.

Plastic is gemaakt van aardolie en middels een proces dat pyrolyse heet, kan je van plastic weer olie maken. Sepco Industries maakt machines die per dag 20.000 kilo plastic afval kunnen omzetten naar 15.000 liter, koolstofarme olie met een ultra laag zwavel gehalte. Ligt hier een kans?

Een bijzonder gunstige bijkomstigheid is dat de EU eind vorig jaar besloten heeft dat er vanaf eind 2021 1,5% van dit soort brandstof (Advanced BioFuel (ABF)) vermengd moet worden met reguliere brandstof. (ref.) Even een paar cijfers: In de EU alleen al wordt jaarlijks 340 miljoen ton (340 miljard liter) brandstof verbruikt. Dat betekent dat de EU een markt heeft gecreëerd van 5,1 miljoen ton (5,1 miljard liter) ABF. In 2030 moet er maar liefs 10% ABF toegevoegd worden aan de reguliere brandstof. Dat is 34 miljoen ton (34 miljard liter) per jaar.

Met deze regelgeving heeft de EU een enorme vraag gecreëerd naar ABF. Een vraag waar bij lange na niet aan voldaan kan worden met de huidige productiecapaciteit. ABF is daardoor een schaars goed. Ligt hier misschien een mega kans?

Zoals al eerder genoemd levert Sepco Industries machines die per dag 20.000 kilo plastic afval kunnen omzetten naar 15.000 liter, koolstofarme olie met een ultra laag zwavel gehalte. Sepco Industries ontwikkeld en bouwt deze machine al sinds 2003. Het productie is milieuvriendelijk en alle ‘afvalstoffen’ worden hergebruik om de reactor te verwarmen. Dus geen innovatie of pilot project, maar een turn-key oplossing die binnen 6 maanden operationeel kan zijn.

Wilt u meer weten over deze turn-key oplossing om het plastic afval probleem op een zeer winstgevende manier op te lossen? Neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar op 085 – 06 56 276, maar u kunt ook gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

* indicates required